SỨ MỆNH

Khoa học & Công Nghệ

 • Tư vấn, kết nối chuyển giao công nghệ
 • Kết nối đào tạo về công nghệ cao
 • Hợp tác nghiên cứu khoa học
 • Cố vấn cho các hội thảo khoa học
 • Tư vấn công nghệ cho các doanh nghiệp
 • Tổ chức sự kiện, hội thảo

Hỗ trợ Khởi nghiệp

 • Hỗ trợ trao đổi khởi nghiệp Việt – Hàn
 • Hỗ trợ di trú khởi nghiệp
 • Huấn luyện, đào tạo kỹ năng khởi nghiệp
 • Giới thiệu, kết nối với các quỹ đầu tư
 • Tư vấn ý tưởng, mô hình kinh doanh
 • Hỗ trợ đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ

Hỗ trợ Doanh nghiệp Hàn Quốc

 • Thủ tục pháp lý để đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam
 • Tư vấn kinh doanh, đầu tư vào Việt Nam
 • Thủ tục di trú, nhà ở tại Việt Nam
 • Dịch vụ văn phòng, nhà xưởng
 • Dịch vụ nhân sự, kế toán
 • Dịch vụ xuất, nhập khẩu

Hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam

 • Thủ tục pháp lý để đầu tư, kinh doanh tại Hàn Quốc
 • Tư vấn kinh doanh, đầu tư vào Hàn Quốc
 • Thủ tục di trú, nhà ở tại Hàn Quốc
 • Dịch vụ văn phòng, nhà xưởng
 • Dịch vụ nhân sự, kế toán
 • Dịch vụ xuất, nhập khẩu

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH