News – Events


VINK tổ chức thành công webinar “Vai trò của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc trong mối quan hệ Việt – Hàn

VINK tổ chức thành công webinar “Vai trò của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc trong mối quan hệ Việt – Hàn

Sáng ngày 26/9/2021, VINK  đã tổ chức thành công Webinar về chủ đề “Vai Trò Của Cộng Đồng Người Việt Tại Hàn Quốc Trong Mối Quan Hệ Việt – Hàn”, với sự tham gia của ông Phạm Việt Tuấn –…

Contact Info

Office
311 Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea (DreamPlus Building, Floor 12, Room 1206)

HP
+82 10 3087 8988 (Mr. Nguyen Quang Phuoc)

Email
phuoc.nguyen@vink.vn