Chương trình Trao Đổi Khởi Nghiệp Việt-Hàn lần thư nhất năm 2022 kết thúc thành công

Ngày 14/12/2022 vừa qua, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC – Vietnam National Innovation Center) phối hợp với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc (VINK – Vietnam…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *