Chương trình Trao Đổi Khởi Nghiệp Việt-Hàn lần thư nhất năm 2022 kết thúc thành công

Ngày 14/12/2022 vừa qua, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC – Vietnam National Innovation Center) phối hợp với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc (VINK – Vietnam…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *