VINK và Đại học Quốc gia Chungnam ký kết thỏa thuận hợp tác cho chương trình LINC3.0

Chiều 08/12/2022, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc – Tiến sĩ Nguyễn Quang Phước và Giám đốc chương trình Leaders in Industry-university Cooperation 3.0 (LINC3.0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *