THÀNH LẬP

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc, viết tắt là VINK (Vietnam Innovation Network in Korea), được thành lập vào tháng 7/2021, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam, và Bộ Ngoại giao Việt Nam.

VINK được chính quyền Hàn Quốc cấp giấy phép hoạt động như là một tổ chức phi lợi nhuận.

Thành viên của VINK bao gồm các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 quốc gia dựa trên trao đổi đổi mới sáng tạo.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Phước – Chủ tịch Mạng lưới VINK – phát biểu về tầm nhìn, vai trò, và kế hoạch hoạt động của Mạng lưới trong lễ thành lập Mạng lưới trước lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học Công nghệ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, cùng đại diện Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại các quốc gia Nhật Bản, Úc và Đức.

HỆ SINH THÁI

VINK là một thành viên của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIN – Vietnam Innovation Network). VIN được thành lập ngày 19/8/2018 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo. VIN dưới sự điều hành của NIC, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập mạng lưới thành viên tại các quốc gia Đức, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Liên hiệp Châu Âu, Đài Loan, và Hoa Kỳ với mục tiêu kết nối các chuyên gia Khoa học – Công nghệ Việt Nam hàng đầu trên thế giới với các nhu cầu thực tiễn trong nước nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn chất xám phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước thực hiện Chiến lược 4.0.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

VINK kết nối các chuyên gia Khoa học – Công nghệ Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc có tinh thần cống hiến, phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tổ quốc dựa trên đổi mới sáng tạo.