과학 기술 고문

Ban Khoa Học Công Nghệ của VINK – gồm các giáo sư, chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học đang giảng dạy và nghiên cứu tại các Viện, Trường Đại học hoặc các phòng nghiên cứu của Hàn Quốc – có đủ năng lực, kinh nghiệm, và nhiệt huyết để thực hiện các nhiệm vụ:

 • Tư vấn, kết nối chuyển giao công nghệ
 • Kết nối đào tạo về công nghệ cao
 • Hợp tác nghiên cứu khoa học
 • Cố vấn cho các hội thảo và cuộc thi về khoa học
 • Tư vấn công nghệ cho các doanh nghiệp
 • Tổ chức sự kiện, hội thảo

베트남을 위한 고품질 농업에 관한 학술대회는 VINK가 베트남 혁신 네트워크의 다른 회원 네트워크와 협력하여 공동 조직하는 학술대회 중 하나로 2022 5월에 개최되었습니다.

창업 지원

베트남-한국 스타트업 교류 프로그램(VKSE-2022)에서 베트남 스타트업 교육 한 세션입니다. VKSE-2022는 2022년 12월 1일부터 15일까지 한국 서울에서 VINK, NIC, KPC 및 d•camp가 공동 주최하였습니다.

VINK hợp tác với các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp khởi nghiệp của Hàn Quốc như Trung Tâm Di Trú Khởi Nghiệp Toàn Cầu của Bộ Tư Pháp và Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc, d•camp – trung tâm khởi nghiệp đa năng đầu tiên của Hàn Quốc – được điều hành bởi Quỹ Ngân hàng dành cho doanh nhân trẻ. Cùng với các nhà khởi nghiệp, nhà đầu tư giàu kinh nghiệm trong Ban Hỗ trợ Khởi nghiệp, VINK có đủ khả năng để thực hiện các nhiệm vụ:

 • Hỗ trợ trao đổi khởi nghiệp Việt – Hàn
 • Hỗ trợ di trú khởi nghiệp
 • Huấn luyện, đào tạo kỹ năng khởi nghiệp theo OASIS
 • Giới thiệu, kết nối với các quỹ đầu tư
 • Tư vấn ý tưởng, mô hình kinh doanh
 • Hỗ trợ đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ

기업 지원

Với Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp có các thành viên giàu kinh nghiệm xây dựng, quản lý và vận hành doanh nghiệp cùng sự hợp tác với các cơ quan xúc tiến đầu tư, ban quản lý các khu công nghệ cao, VINK sẵn sàng hỗ trợ các hạng mục bên dưới cho các Doanh nghiệp Việt Nam muốn đầu tư, kinh doanh tại Hàn Quốc hoặc các Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

 • Thủ tục pháp lý để đầu tư, kinh doanh tại Hàn Quốc và Việt Nam
 • Thủ tục di trú, nhà ở tại Hàn Quốc và Việt Nam
 • Dịch vụ văn phòng, nhà xưởng
 • Dịch vụ nhân sự, kế toán
 • Dịch vụ xuất, nhập khẩu

2022년 12월 방문 및 협력 서명 당시 VINK 이사회와 다낭 하이테크파크 및 산업단지공단 지도자들의 사진.

주요 프로그램

베트남-한국의 창업 교류 (VKSE)

VKSE là chương trinh hợp tác giữa VINK, NIC, KPC và d•camp tổ chức thường niên đưa các start-ups sang Hàn Quốc nhằm

 • Training các kỹ năng khởi nghiệp theo chương trình Đào tạo Startup của OASIS
 • Kết nối với các quỹ đầu tư Hàn Quốc
 • Kết nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong cùng lĩnh vực
 • Tham gia hội thảo, triển lãm cùng lĩnh vực
 • Giao lưu, học hỏi với các startups Hàn Quốc

전문가 인큐베이터

Đây là chương trinh hợp tác giữa các phòng nghiên cứu của thành viên VINK và các phòng nghiên cứu thuộc các Đại học Việt Nam với các chức năng:

 • Hướng dẫn nghiên cứu cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam
 • Hỗ trợ thiết bị, dụng cụ nghiên cứu cho các phòng nghiên cứu thiết cơ sỏ vật chất
 • Đưa các sinh viên Việt Nam sang Hàn Quốc học tập và nghiên cứu bậc Tiến sĩ

반도체 설계 교육

Đây là chương trình của chính phủ Hàn Quốc giao cho Đại học Quốc gia Chungnam và Viện Viện Nghiên cứu Điện tử và Viễn thông (ETRI) đào tạo. Thời gian đào tạo 1 năm, được chia thành 3 giai đoạn:

 1. Lý thuyết về bán dẫn: ĐHQG Chungnam – 4 tháng
 2. Thực hành thiết kế bán dẫn: Viện ETRI – 2 tháng
 3. Thực tập thiết kế bán dẫn: các dự án  chính phủ – 6 tháng

베트남 – 한국 인공지능 허브(VKAI Hub)

VINK hợp tác với Hiệp hội AI Hàn Quốc xây dựng Trung tâm AI Quốc tế tại Đà Nẵng với các chứng năng:

 • Trung tâm nghiên cứu
 • Đào tạo và cấp chưng chỉ AI
 • Thực hiện các dự án quốc tế về AI
 • Là hub để kết nối các công ty về AI
 • Tổ chức AI summit