VINK và Đại học Quốc gia Chungnam ký kết thỏa thuận hợp tác cho chương trình LINC3.0

Chiều 08/12/2022, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc – Tiến sĩ Nguyễn Quang Phước và Giám đốc chương trình Leaders in Industry-university Cooperation 3.0 (LINC3.0)

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다