VKU hợp tác với VINK thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và đào tạo nhân lực cho thị trường Hàn Quốc

Sáng ngày 26/12/2022, Lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng trao đổi phương án hợp tác với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc…

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다