Tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa Hàn Quốc và Đà Nẵng

Sáng 14-2-2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tiếp và làm việc với Đoàn Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc (VINK) về hợp tác trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi làm việc với Đoàn Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc về hợp tác trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạoPhó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi làm việc với Đoàn Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc về hợp tác trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sau khi lắng nghe những đề xuất của Đoàn Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, hoạt động khởi nghiệp đổi mới luôn được thành phố quan tâm. Đến nay, thành phố đã xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đa dạng với đầy đủ các thành tố như vườn ươm, không gian sáng tạo, quỹ đầu tư…

Thời gian tới, thành phố sớm đưa Khu công viên phần mềm số 2 đi vào hoạt động, trong đó dành không gian cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bên cạnh đó, Khu Công nghệ cao cũng dành quỹ đất 100 ha cho các doanh nghiệp công nghệ cao. Vì vậy, những hoạt động kết nối và tăng cường hợp tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo luôn được thành phố tạo điều kiện hỗ trợ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao những đề xuất của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc. Điều này góp phần phát triển quan hệ thương mại, đầu tư, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa Hàn Quốc và Việt Nam nói chung, và Hàn Quốc – Đà Nẵng nói riêng.

Về vấn đề thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm Hàn Quốc và Đà Nẵng để đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc đề xuất cụ thể cho Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ủng hộ đề xuất việc tổ chức sự kiện xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng dành cho thị trường Hàn Quốc; giao Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chủ trì, tiếp tục làm việc với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc.

Về xúc tiến hợp tác lĩnh vực đầu tư, thương mại, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh giao các sở, ban, ngành có liên quan làm việc chặt chẽ với các đối tác để đề xuất UBND thành phố xem xét đối với từng hoạt động cụ thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tặng quà cho Chủ tịch Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Quang Phước

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Phước, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc đề xuất các nội dung về chương trình xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Cụ thể gồm: tăng cường đào tạo các chuyên ngành liên quan đến tiếng Hàn tại Đà Nẵng tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (Đại học Đà Nẵng), sau đó sinh viên của các chuyên ngành có thể được đào tạo thêm tại Hàn Quốc; tăng cường cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp công nghệ thông tin của Hàn Quốc và Đà Nẵng; thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm Hàn Quốc – Đà Nẵng do các doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc là nhà đầu tư…

Nguồn: MAI QUANG, Cổng thông tin điện tử, Thành phố Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *