VINK báo cáo hoạt động với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Chiều 08/12/2022, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc – Tiến sĩ Nguyễn Quang Phước và Giám đốc chương trình Leaders in Industry-university Cooperation 3.0 (LINC3.0)…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *